2016/2017 eğitim-öğretim yılı alımı

Kurum tarafından belirtilen başvuru yönetmeliği

 

 

Eğitim için öğrenci kontenjan sayısı 

2016/2017 eğitim yılı için öğrenci kontenjan sayısıу

Kayıt için gerekli olan evrak kabulü başlangıcı ve bitişi, giriş sınavların yapılması, kaydının her aşamasında kayıt için kabul başvurular kabulü bitiş tarihleri dahil olmak üzere eğitim için başvuru tarihi ile ilgili bilgiler 

14. Ücretli eğitim hizmeti sözleşmelerin çerçevesinde Lisans ve Yüksek Lisans programların örgün eğitim olarak verilmesi üzere öğrenci kabulü için “Yüksek Professional Okulu” tarafından sonraki tarihleri belirtilmiştir:

 1)1) Kayıt için gerekli olan evrak kabul başlangıç tarihi – 01 Haziran 2016 yılı.;

 2)2) Enstitü tarafından yapılan giriş sınavların sonuçlarına göre eğitim için başvuran kişilerden kayıt için gerekli olan evrak kabul bitiş tarihi – Lisans programları – 26 Haziran 2016; Yüksek Lisans -20 Ağustos 2016.; - по программам магистратуры - 20 августа 2016г.

 3) 3) Kayıt Yönetmeliğin 18 maddesinde belirtilen enstitü tarafından yapılan giriş sınavı bitiş tarihi -20 Ağustos 2016, sınavsız giriş için başvuran kişilerden kayıt için gerekli olan evrak kabul bitiş tarihi - 20 Ağustos 2016.

15. Ücretli :

 1) Kayıt için gerekli olan evrak kabul başlangıç tarihi – 01 Haziran 2016 yılı.;

2) 2) Enstitü tarafından yapılan giriş sınavların bitiş tarihi, belirtilmiş giriş sınavlara girmeden eğitim için başvuran kişilerden kayıt için gerekli olan evrak kabul bitiş tarihi – 30 Mart 2017 yılı

 3)3) Giriş sınavların tarihleri hakkında bilgi Enstitünün resmi sitesinde yayınlanmaktadır..

15.1. 3) Giriş sınavların tarihleri hakkında bilgi Enstitünün resmi sitesinde yayınlanmaktadır..

Aday listeleri sıralanması için kullanılan öncelikli giriş sınavlarının belirtildiği giriş sınavlarının listesi. 

Приказ об установлении перечня вступительный испытаний для осуществления приема на обучение в ЧОУ ВО ОИ-ВПШ в 2016/2017 учебном году по основным образовательным программам бакалавриата и магистратуры

Приказ об утановлении перечня вступительных испытаний для лиц проживающих в Крыму

Minimum puan  

Minimum puan

Приказ о минимальном количестве баллов для лиц проживающих в Крыму

 

Bölüm’de belirtilmiş özel haklar ile ilgili bilgi 27 

27. Kayıt için öncelikli haklara sahip olan kişiler:

1) Yetim çocuklar ve ebeveyn bakımından yoksun çocuklar, ayrıca yetim çocuklar ve ebeveyn bakımından yoksun Yetim çocuklar ve ebeveyn bakımından yoksun çocuklar, ayrıca yetim çocuklar ve ebeveyn bakımından yoksun çocuklardan olan kişilerdir,

çocuklardan olan kişilerdir;

2) Tıp-Sosyal Uzmanlık Federal Kurumun ekspertiz sonucuna göre Eğitim kurumlarında eğitim görmesi için kontrendike olmayan engelli çocuklar, 1. ve 2. gruba ait engellilerdir;;

3) Belirtilmiş kişilerin ikamet ettikleri yere göre Rusya Federasyonu’nun bir bölgesinde belirtilen kişi başına düşen gelir seviyesi altında aile geliri olan ve 1 grup engelli tek bir ebeveyni olan yirmi yaşını doldurmamış vatandaşlardır;

4)Çernobil NES felaketinin bir sonucu olarak radyasyona maruz kalmış ve Rusya Federasyonu 15 Mayıs 1991 tarihli 1244-1 numaralı “Çernobil NES felaketinin bir sonucu olarak radyasyona maruz kalmış vatandaşların sosyal koruması” kanununa tabii olan vatandaşlar;

5) Askeri görevlerini icra ederken, terörle mücadele operasyonlarına katılma ve mücadele etme (ya da) diğer tedbirler de dahil olmak üzere ölen veya görevleri yerine getirirken meydana gelen hasar (yaralanma, travma, ezilme) sonucunda ölen askerlerin çocukları;

6) Sovyetler Birliği, Rusya Federasyonu ölen kahramanların ve Yücelik madalyasına sahip iken ölen kişilerin çocukları;

7) Görevlerini yerine getirirken oluşan yaralanma veya başka sağlık sorunu sonucunda ölen veya aşağıda belirtilmiş kurumlarda görevi nedeni ile oluşan hastalık sonucunda İçişleri Kurumları, Ceza İnfaz kurumları, Federal İtfaiye Servisi, Devlet itfaiye servisi, Narkotik ilaçlar ve Psikotrop maddelerin kontrol kuruluşları, gümrük kuruluşların ölen çalışanların çocukları ve onlar tarafından bakılan çocuklar;

8) Savcılık makamlarında görevini yerine getirirken oluşan yaralanma veya başka sağlık sorunu sonucunda ölen veya savcılık makamlarından istifa ettikten sonra resmi görevleri ile bağlantılı sağlık sorunu sonucunda ölen çalışanların çocukları;

9)Askerlik sözleşmesi süresi 3 yıldan az olmamak kaydı ile sözleşmeli askerler, ayrıca zorunlu askerliğini bitirmiş ve federal kanuna göre askerlik hizmeti öngörülen yürütme yönetimi federal makamı tarafından belirtilmiş şekilde vatandaşlara verilen, komutan tavsiyesi üzerine eğitim için başvuran vatandaşlardır;

10) Rusya Federasyonu Askeri Kuvvetleri, başka askeri kurum ve kuruluşlarında en az 3 yıl sözleşmeli askerlik yapmış ve 28 Mart 1998 y. tarihli 53- Ф3 numaralı “Askerlik görev ve Askerlik” Federal Kanunu 51 Maddesi 1. Paragrafı «б» - «г» bentleri, 2. Paragrafı «а» bendi ve 3.Paragrafı «а» - «в» bentlerin gereğince istifa eden vatandaşlardır.;

11)Savaş malulleri, muharipler ayrıca 12 Mart 1995 y. tarihli 5- Ф3 numaralı “Gaziler” Federal Kanunu 3 Maddesi 1.Paragrafı 1-4 bentlerinde belirtilen kişiler içinde olan muharip gaziler.;

12)) Nükleer silah, askeri radyoaktif maddelerin atmosferde veya yeraltındaki denemelere direkt katılan, bu silah ve askeri radyoaktif maddelerin kullanıldığı eğitimlere, belirtilmiş denemelerin ve eğitimlerin fiili durdurulduğu tarihe kadar katılan vatandaşlar, deniz üstü ve denizaltı gemilerin ve başka askeri tesislerin nükleer tesisatlarındaki kazaların giderilmesine direkt katılanlar, radyoaktif maddelerin toplama ve saklama işlemlerini gerçekleştiren ve sağlayan direkt katılımcılar, ayrıca bu kazaların sonuçlarını ,

giderme faaliyetlerine katılanlar (Rusya Federasyonu Silah Kuvvetlerin askerleri ve sözleşmeli askerleri. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı iç birlikleri askerleri, demiryolu askeri birlikleri ve diğer askeri oluşumlarında askerlik yapmış kişiler, Rusya Federasyonu İçişleri kuruluşlarının çalışanları, Devlet İtfaiye Servisi federal itfaiye servisi);

13) Çeçenistan Cumhuriyetinde ve silahlı çatışma bölgesi olarak belirtilen ve oraya bitişik bölgelerde silahlı çatışmalarda görevlerini gerçekleştirenler Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı iç birlikleri askerleri de dahil tüm askerler, Rusya Federasyonu içişleri kuruluşların, Ceza-infaz sistemi çalışanları, Devlet İtfaiye Servisi Federal İtfaiye servisi çalışanları, Kuzey Kafkasya bölgesinde terörle mücadele operasyonlarında görevlerini gerçekleştiren yukarıda belirtilen askerler

.

Kuruluş tarafından bağımsız olarak yapılan kuruluşun bulunduğu Rusya Federasyonu bölgesinin resmi dilinde (ilerde – Rusya Federasyonu Cumhuriyeti dili), yabancı dilde (böyle sınavların yapıldığı durumda) giriş sınavlarının verilme imkanı hakkında bilgi 

Enstitü tarafından bağımsız olarak yapılan giriş sınavları Rusça dilinde yapılmaktadır.

Sürekli olarak Kırım’da ikamet eden kişilerin eğitimi için kabul şartları  

116. Sürekli olarak Kırım’da ikamet eden kişilere, ücretli eğitim hizmeti sunma sözleşmelerine göre eğitime kayıt için aşağıdaki şartlar belirtilmiştir:: 

1) ÖYK Açık Enstitüsü Yüksek Profesyonel Okulu sürekli olarak Kırım’da ikamet eden kişilerin, diğer kişilerin kabulü için giriş sınavları listesinden ayrı olarak bir giriş sınavı listesi oluşturulacaktır, sürekli olarak Kırım’da ikamet eden kişiler için Kabul kuralları 24.paragrafın içeriği dikkate almaksızın, giriş sınav listesini ve minimum puanı belirtmektedir;

2) Sürekli olarak Kırım’da ikamet eden kişilerin kabulü için giriş sınav sayısı ve minimum puanı, diğer kişilerin kabulü için belirtilmiş giriş sınav sayısı ve minimum puanını geçemez.;

3) Sürekli olarak Kırım’da ikamet eden kişilerin Lisans programları eğitimi için kabulü

а) Genel ortaöğretim mezunları bazında girmek isteyenler için:

- aşağıdaki genel eğitim giriş sınavları belirtilmektedir

Program Program kodu Giriş sınavları
Elektrik Mühendisliği 13.03.02

1. Matematik

2. Yabancı dil

Psikoloji 37.03.01

1. Matematik

2. Biyoloji

İktisat 38.03.01

1. Matematik

2. Sosyal Bilimler

İşletme 38.03.02

1. Matematik

2. Sosyal Bilimler

Devlet ve belediye yönetimi 38.03.04

1. Matematik

2. Sosyal Bilimler

Hukuk 40.03.01

1. Tarih

2. Sosyal Bilimler

- yabancı dil giriş sınavı İngilizce, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinde, ayrıca Enstitü kararı ile adayın dilekçesi doğrultusunda yabancı dil giriş sınavı başka yabancı dilde de yapılmaktadır.;

b) Mesleki orta öğretim mezunu adaylar için giriş sınavlarının sayısı ve listesi sürekli Kırım’da ikamet eden orta öğretim bazındaki adayların ki ile aynı olarak belirtmektedir;;

c) Enstitü, BDS’ın (Birleşik Devlet Sınavı) genel eğitim derslerinin yer aldığı genel eğitim giriş sınavları sonuçları ve (veya) Enstitü tarafından bağımsız olarak yapılan giriş sınavları sonuçlarına göre adayın tercihi esas alınarak öğrenci kabul etmektedir.;

ç) Enstitü, 273- ФЗ numaralı Federal Kanunu 70.Maddesi 3 ve 4.Paragraflarının doğrultusunda BDS sonuçlarını giriş sınavları sonuçları olarak kabulü için BDS minimum puanını belirler.;

d) Sürekli olarak Kırım’da ikamet eden kişilerin kabulü için Kabul kuralları 26 ve 28. Maddeleri uyarınca özel hakları ve Kabul kuralları 29. Maddesi uyarınca öncelikler, Kabul kuralları 32.maddesine bakmaksızın belirtilir; özel haklar ve öncelikler, diğer kişilerin kabulü için belirtilmiş özel haklar ve önceliklerden farklı değildir.;

Olimpiyat birincileri ve derece yapan öğrenciler için Kabul Kuralları 33.Maddesinin doğrultusunda 60 puan olarak belirlenir..

117. Sürekli olarak Kırım’da ikamet eden kişiler, ücretli eğitim hizmeti sözleşmeleri kapsamındaki kontenjana Kabul kuralları 116.Maddesinde belirtilen koşullarda yukarıdaki kişilerin tercihine göre veya belirtilmiş koşullar dikkate alınmaksızın kabul edilirler.

118. Lisans programları için:

1) Sürekli olarak Kırım’da koşullarında (Kabul Kuralları 7.Maddesi 1-2. Bentlerinde belirtilmiş) ayrılmış bütçe kontenjanına ve genel ikamet eden kişiler Kabul Kuralları 43. Maddesinde belirtilmiş her kuruluşa, her uzmanlığa ve her hazırlık alanına, aynı bütçe kontenjanına ve ücretli eğitim hizmeti sözleşmeleri kapsamındaki kontenjana eğitim için kaydolur; aynı zamanda yukarıdaki kişiler işbu madde 2.bendinde belirtilmiş hükümlere uygun olarak eğitim için kaydolurlar 2) количество организаций, расположенных ;

2) Yukarıdaki kişilerin Kabul kuralları 116. Maddede belirtilmiş şartlarda kabulü için dilekçe verebildiği Kırım dışındaki kuruluş sayısı 3’ten fazla değildir. İşbu hükmüne uyum yukarıdaki kişinin kendi imzası ile onaylanmış kabul için başvuru dilekçesinde belirtilir.;

3)Sürekli olarak Kırım’da ikamet eden kişiler Kabul Kuralları 46.Maddesinde belirtilmiş aynı kabul koşulları için (Kabul kuralları 7.Maddesi 1-2 bentlerinde belirtilmiş) özel hakları kullanabilirler..

119. Sürekli olarak Kırım’da ikamet eden kişiler Lisans programları eğitimi için ücretli eğitim hizmeti sunma sözleşmeleri kapsamında olan kontenjana, adayların tercihlerin doğrultusunda BDS sonuçları ve (veya) Enstitü tarafından bağımsız olarak yapılan giriş sınavların sonuçları esas alarak kabul edilmektedir. Adaylar BDS sonuçları olup olmadığına bakmaksızın belirtilmiş giriş sınavlarına girebilmektedir..

ÖYK Açık Enstitü Yüksek Profesyonel okulu, giriş sınavlarını BDS kapsamında olan genel eğitim derslerinde yaptığı için, belirtilmiş kişiler Enstitü tarafından bağımsız olarak yapılan giriş sınavları, veya BDS sonuçlarının diğer giriş sınavları sonuçları olarak sunması ile beraber belirtilmiş giriş sınavlarına girebilir, veya belirtilmiş giriş sınavları sonuçları olarak BDS sonuçlarını sunabilirler.

Adayların bireysel başarılarının kayıt usulü hakkında bilgi. 

Adaylar, eğitim için kabulü sırasında kendi bireysel başarı sonuçlarının dikkate alındığı hakkında bilgilendirme hakkına sahiptir. Bireysel başarı sonuçlarının kaydı bireysel başarıların puanlandırması ile ve (veya) aday sıra listelerinin düzenlemesinde kriterlerin eşit olduğu durumlarda öncelik olarak sayılır. Bireysel başarıları için verilen puanlar toplam puana dahil edilir. Aday, bireysel başarılarının sonuçlarını belirten belge sunmalıdır.


Internet ile eğitim için başvuru imkanı hakkında bilgi 

Belgeler elektronik şekilde ÖYK Açık Enstitü Yüksek Profesyonel Okulu e-posta adresine gönderilir : pk@oihps.ru

Engelli kişiler için giriş sınavlarının özellikleri hakkında bilgi 

81. Enstitü, engelli adayların zihinsel ve fiziksel gelişim özellikleri, bireysel olanakları ve sağlık durumlarını (ilerde - bireysel özellikleri) dikkate alarak giriş sınavları düzenler..

82. Enstitü tarafından engelli kişiler için sınıflara, lavabo ve başka alanlara engelsiz erişimin yanı sıra bu alanlarda kalmaları için maddi ve teknik şartlar oluşturulmuştur..

83. Engelliler için giriş sınavları ayrı bir sınıfta yapılmaktadır..

Aynı sınıfta bulunan engelli kişilerin sayısı 12 kişi’den fazla olmamalıdır..

Engelli adayların sınıfta daha çok sayıda olmasına izin verilmekte, bunun yanı sıra eğer giriş sınavında adaylar için zorluk yaratmıyorsa, engelli adayların diğer adaylar ile beraber aynı sınıfta olmasına izin verilmektedir..

Giriş sınavı sırasında engelli adayların, bireysel özellikleri dikkate alınarak gereken teknik yardımı (yerini almak, hareket etmek, soru okumak ve hazırlamak, giriş sınavı gerçekleştiren öğretim görevlisi ile konuşmak) sağlamak amacı ile Enstitü çalışanlarından veya diğer kişilerden yardımcı bulunmasına izin verilmektedir.

84.Giriş sınav süresi engelli adaylar için 1 saat artırılmaktadır..

85. Engelli adaylara, kendilere uygun şekilde hazırlanmış giriş sınavlarının düzeni hakkında kılavuz verilmektedir..

86. Engelli adaylar, giriş sınavı sırasında kendi bireysel özelliklerine bağlı teknik araç ve gereçleri kullanabilmektedir..

87. Giriş sınavları sırasında engelli adaylar için bireysel özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki ek şartlar sağlanır::

а) görme engelliler için:

- Giriş sınavın soruları, Braille alfabesi kağıdında veya görme engelliler için özel yazılımı olan bilgisayar aracılığı ile elektronik belge şeklinde sağlanmakta, veya yardımcı tarafından okunmaktadır;

- Yazılı soruları, görme engelliler için özel yazılımı olan bilgisayarda yapılır, veya yardımcıya yazdırılır.;

- Yazılı soruları, Braille alfabesi kullanarak kağıtta veya görme engelliler için özel yazılımı olan bilgisayarda yapılır, veya yardımcıya yazdırılır.;

- Adaylara, gerekli olduğu durumlarda soruların çözülmesi için bir set kırtasiye ve Braille alfabesi kağıdı, görme engelliler için özel yazılımı olan bilgisayar sağlanmaktadır.;

b) Görme bozukluğu olanlar için:

-  300 lüx’tan az olmayan bireysel tek tip aydınlatma sağlanmaktadır;

- gerekli olduğu durumlarda soruların çözülmesi için büyütücü cihaz sağlanmaktadır;

Kendine ait büyütücü cihazı kullanması da mümkündür;

- - Sorularda, giriş sınavları kılavuzu için büyütülmüş yazı tipi kullanılmaktadır;

c) işitme engelliler ve işitme bozukluğu olanların toplu kullanımı için ses artıran cihaz, gerekirse adaylara bireysel kullanım için ses artıran cihaz sağlanmaktadır.;

ç) görme ve işitme engellilere tiflit işaret dili tercümanı hizmeti sağlanmaktadır;

d) Konuşma bozukluğu olanlar için, işitme engelliler için, işitme bozukluğu olanlar için sözlü giriş sınavları yazılı olarak yapılmaktadır;;

е) üst ekstremite hareket fonksiyonları bozukluğu olanlar ve üst ekstremite olmadığı kişiler için;:

- yazılı sorular özel yazılımı olan bilgisayarda hazırlanır veya yardımcıya yazdırılır;

- giriş sınavları sözlü olarak test şeklinde yapılmaktadır.

88. Kabul kuralları 82-87. Maddelerinde belirtilmiş koşullar, adaylara uygun özel koşulların sağlanması hakkında bilgi içeren kabul dilekçesi doğrultusunda hazırlanmaktadır..

89. Enstitü, engelli adaylar için giriş sınavlarını uzaktan algılama teknolojisini kullanarak yapabilmektedir.

Giriş sınavlarının uzaktan algılama teknolojisini kullanarak yapılışı (bu giriş sınavların yapıldığı durumunda) hakkında bilgi 

Enstitü, giriş sınavlarını uzaktan algılama teknolojisini kullanarak da yapmaktadır.

Kurumun bağımsız olarak yaptığı giriş sınavlarına itiraz ve değerlendirme kuralları 

90. . Aday (vekili), Enstitü tarafından bağımsız olarak yapılan giriş sınav sonucuna ya da, adayın düşüncesine göre, giriş sınavının yapılış düzeni ihlali ve (veya) giriş sınav sonucu hakkında komisyona itirazda bulunabilir.

91.Kabul kuralları 52. Maddesinde belirtilmiş yöntemlerden biri kullanılarak itiraz edilir..

92. İtiraz değerlendirmesinde giriş sınavının prosedüre uygunluğu ve (veya) giriş sınavı sonuçlarının değerlendirme doğruluğu kontrol edilir..

 93. İtiraz, giriş sınavı sonuçların yayınlandığı gün veya sonraki iş günü içinde yapılır. Giriş sınavın prosedüre uygunluğu hakkında itiraz aynı gün yapılabilir ..

 94. İtiraz değerlendirmesi itiraz edildiği tarihten en geç bir sonraki iş günü içinde yapılır..

 95. Aday (vekili) itiraz değerlendirme sırasında hazır bulunma hakkına sahiptir. Reşit olmayan fakat kanuna uygun olarak reşit olma yaşına ulaşmadan reşit olarak kabul edilenler hariç reşit olmayan (18 yaşından küçük) adayların yanında ebeveynlerinden veya yasal vekillerinden biri bulunabilmektedir..

96. İtiraz komisyonu, İtiraz değerlendirme sonucunda giriş sınav sonucunun değiştirilmesi veya değiştirilmemesi hakkında karar verir. Tutanağı düzenlenen itiraz komisyonu kararı adaya (vekiline) bildirilir. Adayın (vekilinin) İtiraz komisyonu kararını okuduğuna dair aday (vekili) tarafından bir beyanname imzalanır..

97. Enstitü, uzaktan algılama teknolojisi kullanarak yapılan giriş sınavları için uzaktan algılama teknolojisi kullanılması ile itirazların değerlendirilmesi sağlar..

<strongAdayların ön sağlık muayenesi yapılması gerekliliği (gereksizliği) hakkında bilgi. 

Aday, eğitim için kabulünde belli pozisyon ve uzmanlık iş sözleşmesinin veya hizmet sözleşmesinin yapılış usulüne uygun, adayların zorunlu ön sağlık muayenesinden geçmesi gerektiği, 14 Ağustos 2013 tarihli 697 numaralı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi ile onaylı uzmanlık ve hazırlık programları listesinde yer alan «13.03.02 Elektrik mühendisliği ve enerji mühendisliği» yüksek eğitim programına başvurusunda (086-y formüllü) 12 Nisan 2011 tarihli 302 numaralı Rusya Federasyonu Sağlık ve sosyal gelişme Bakanlığı “Zorunlu ön ve sürekli sağılık muayenelerinin yapıldığı zararlı ve (veya) tehlikeli üretim faktörleri ve işleri listesi ve ağır işlerde ve zararlı ve (veya) tehlikeli şartları olan işlerde çalışanların zorunlu ön ve sürekli sağlık muayenelerinin usulü onayı” Kararnamesinde belirtilmiş uzman-doktor, laboratuar ve fonksiyonel incelemeler listesine uygun bir sağlık muayenesi hakkında bilgileri içeren sağlık raporu aslını veya suretini sunar.

Eğitim için başvuran adayın sunduğu sağlık raporunda, terapist, göz doktoru, psikiyatrist, narkoloji uzmanı, kadın doğum uzman-doktorlar tarafından yapılan muayenelerin sonuçları yer almalı ayrıca laboratuar ve fonksiyonel inceleme bilgileri (tam kan sayımı, idrar tahlili, kan şekeri, kolesterol, EKG, göğüs akciğer grafiği) içermelidir..

Kurumun bağımsız olarak yaptığı giriş sınavları programı 

ÖYK Açık Enstitü Yüksek Profesyonel Okulu giriş sınavları programı

<strongÜcretli hizmet sağlama sözleşmesi örneği 

Ücretli eğitim hizmeti sağlama sözleşmesi örneği

Başvuru için gereken belgelerin kabul yerleri hakkında bilgi. 

109029, Moskova şehri, Nijegorodskaya Sok. ev 32, yapı 16

Başvuru için gereken belgeleri göndermek için posta adresi hakkında bilgi 

105082, Moskova şehri, Bolşaya Poçtovaya Sok., ev 26B, yapı 1

Başvuru için gereken belgelerin elektronik şeklinde gönderilmesi için e- posta adresleri hakkında bilgi (Eğer Kurum tarafından onaylanmış Kabul kurallarında böyle bir seçenek mevcut ise) 

pk@oihps.ru

Yurt(lar) hakkında bilgi 

Yurt(lar) hakkında bilgi: Yurt mevcut değildir.

Kabul kuralları 28 ve 29. Maddelerinde belirtilmiş ve öğrenci olimpiyat seviyelerine ve çeşitli koşullara bağlı olarak özel haklar ve avantajlar hakkında bilgi. 

28 .Eğitim alanında kamu politikası ve yasal düzenleme işlevlerini yapan federal yürütme kuruluşunca belirtilen usule göre düzenlenen okul öğrencileri olimpiyat birincilerine ve dereceye girenlerine, olimpiyat yapıldığı tarihinden itibaren 4 yıl boyunca okul öğrencileri olimpiyatı profiline tekabül eden lisans ve (veya) hazırlık alanları programlarında eğitim için aşağıdaki özel haklar sağlanır.

1) Okul öğrencileri olimpiyatı profiline tekabül eden lisans ve (veya) hazırlık alanları programlarında eğitim için kabul sınavsız olarak gerçekleşir.

2)Okul öğrencileri olimpiyatı profiline tekabül eden BDS dersinden maksimum puan alan kişiler ile eşit tutulur.

İşbu madde 1 ve 2 bentlerinde belirtilmiş özel haklar, aynı adaylara verilebilir. İşbu madde 2.bendinde belirtilmiş özel hak verildiğinde giriş sınavında (sınavlar) adaylara en yüksek puan (100 puan) verilir..

29. Kabul kuralları 26 ve 28 Maddelerinde belirtilmiş kişilere, BDS genel dersinde, eğer ders olimpiyat profiline veya spor alanında şampiyonluk statüsüne (dereceye girenler) uygun ise, genel en yüksek puan (100 puan) alan kişiler ile eşit tutularak avantaj sağlanır.. 

Giriş sınavları takvimi (yapılacağı yerlerin belirtilmesi ile) 

2016/2017 eğitim-öğretim yılı giriş sınavları takvimi

Giriş sınavları şekli hakkında bilgi. 

71.Giriş sınavları bilgisayar testi şeklinde Enstitü tarafından bağımsız olarak yapılır..

 

 

 

Программы вступительный испытаний по магистратуре