Uluslararası faaliyetler

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РЕКТОРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

1
2
3

 

 

 

Продолжение 
4
5
6

 

 

 

ULUSLARARASI ORTAKLIK VE İŞBİRLİĞİ

    

AKTAS

                                                                                                                  16.11.2016

Değerli Üniversite Oi-VPŞ Mensupları ve Öğrencileri’ne

Globalleşen ve gelişen dünyanın etkileşimi farklı coğrafyalarda kültürleri ve bireyleri de birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Sahip olunan değerlerin korunması ve birlikteliklerin pekiştirilmesi adına ise üniversitelere ve yöneticilere çok ciddi görevler düşmektedir. Toplumsal gelişmelere katkılar sunan üniversiteler ve bünyesindeki öğrenciler ile etkileşim her geçen gün daha da artacaktır. Çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin ortak paydalarda buluşması adına sahip olduğumuz değerler dünyayı daha yaşanılası yerler haline getirecektir.

Teknolojik ve sosyal gelişmelerin yoğrulduğu genel devinim iletişim anlamında bizleri, tarihi derinlikle birlikte birbirimize yakınlaştıracaktır. Bu yakınlık gelecek adına daha güzel bir mimariyi oluşturarak gelecek kurgusu oluşturacaktır. Bu doğrultuda tüm samimiyetimle bu iletişimin kurulmasını ve yaşanılır bir dünya adına sevgilerimi sunarım.

                                                                                  Prof. Dr. Hayati AKTAŞ

                                                                                                 Rektör

                                                                                Antalya AKEV Üniversitesi

Уважаемые сотрудники и обучающиеся Института ОИ-ВПШ

       Глобальный и развивающийся мир взаимодействия различных географических культур и отдельных лиц стали ближе друг к другу. Владение и сохранение ценностей от имени укрепления единства и университетской дружбы - очень серьезные задачи. Предлагаем внести свой вклад в социальное развитие на местах взаимодействия студентов в университетах, который будет возрастать с каждым днем. Ценности, которые мы имеем - это общий знаменатель исследований и научной деятельности, это то, что сделает планету более пригодной для мирного сосуществования.

         Мы с точки зрения взаимного сотрудничества закрепляем связи технологического и социального развития. Увеличим масштаб отношения друг к другу с исторической глубины. Эта близость создает лучшую архитектуру для будущего. Это согласуется с установлением нашей  связи, честности и дружбы. Я предлагаю вам любовь от своего имени и во имя жизни мира.

                                                                                                                              Ректор

                                                                              Анталийского Университета AKEV

Профессор, доктор наук

Хаяти Акташ

16/11/2016


1236
IMG 3694
IMG 3696

 

 

 

Продолжение 
IMG 3699
IMG 3707
IMG 3712
IMG 3718
IMG 3719
IMG 3733
IMG 3734
IMG 3736