EĞİTİM-ÖĞRETİM

Açık Enstitüsü – Yüksek Profesyonel Okulu, реализует уровень образования eğitim faaliyetlerini yürütmek için için Eğitim ve Bilim Alanında Denetim Federal Servisi tarafından süresiz olarak verilen 24 Şubat 2016 tarihli 90L01 serili 0008989 numaralı, 1957 kayıt numaralı mevcut eğitim faaliyetleri lisans ekine göre eğitim düzeyini uygulamaktadır. 

 

Lisans, yüksek lisans - geliştirme ve eğitim yükseköğretim programlarının onaylanması düzeni

Açık Enstitü – Yüksek Profesyonel Okulu, toplumun her birey için kaliteli, erişilebilir eğitimi sağlama ilkesine uyarak ve sürekli tüketici ihtiyaçlarını ve eğitim hizmetleri piyasası koşullarını analiz ederek, sürekli eğitim hizmeti yelpazesini genişletmektedir. Eğitim için enstitüye başvuran kişiler farklı seviyelerde eğitim alma imkanına sahiptir:

Yükseköğretim – Lisans;
Yükseköğretim – Yüksek lisans;
Yükseköğretim – Yüksek nitelikli kadrolarının hazırlanması;LİSANS

NORMATİF EĞİTİM SÜRESİ

Açık Enstitü-Yüksek Profesyonel Okulunda eğitim için 2016/2017 öğretim yılı lisans programları eğitim alanları listesi

Örgün eğitim

 

Açık öğretim

Elektrik Mühendisliği   Enerji mühendisliği (13.03.02)

4 yıl

 

5 yıl

Psikoloji (37.03.01)

4 yıl

 

5 yıl

Ekonomi (38.03.01)

4 yıl

 

5 yıl

İşletme (38.03.02)

4 yıl

 

5 yıl

Devlet ve belediye yönetimi (38.03.04)

4 yıl

 

5 yıl

Hukuk (40.03.01)

4 yıl

 

5 yıl

* 19.12.2013 tarihli 1367 numaralı Rusya Federasyonu Orta mesleki ve yüksek eğitim sahibi olan kişilerin eğitim programını eğitim standartlarında belirtilmiş süreden daha kısa bir sürede bitirme hakları vardır. Bireysel müfredat üzerinde hızlandırılmış öğrenme koşulları ve prosedürü, Açık Enstitü – Yüksek Profesyonel Okulunda bireysel müfredata göre yükseköğretim programlarında (lisans, yüksek lisans) eğitim gören kişilerin hızlandırılmış eğitim yönetmeliği ile belirlenmektedir.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

NORMATİF EĞİTİM SÜRESİ

Açık Enstitü-Yüksek Profesyonel Okulunda eğitim için 2016/2017 öğretim yılı yüksek lisans programları eğitim alanları listesi:

Örgün Eğitim

 

Açık öğretim

Psikoloji (37.04.01)

2 yıl

 

2,5 yıl

İşletme (38.04.02)

2 yıl

 

2,5 yıl

Hukuk (40.04.01)

2 yıl

 

2,5 yıl

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

NORMATİF EĞİTİM SÜRESİ

Açık Enstitü-Yüksek Profesyonel Okulunda eğitim için 2016/2017 öğretim yılı lisansüstü programları eğitim alanları listesi:

Örgün Eğitim

 

Açık öğretim

PSİKOLOJİ BİLİMLERİ:
  Çalışma psikolojisi, mühendislik psikolojisi, ergonomi (37.06.01)

3 yıl

 

4 yıl

İktisat:
  Ekonomi ve ulusal ekonomi yönetimi (38.06.01)

3 yıl

 

4 yıl


Devlet akreditasyonu geçerlilik süresi – 21 Eylül 2017 yılına kadar.

 

 

GERÇEK VE (VEYA) TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN ÖDEME YAPILAN EĞİTİM SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE OLAN PROGRAMLARDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ SAYISI

 
 

Eğitim-öğretimin gerçekleştirildiği diller

Açık Enstitü – Yüksek Profesyonel Okulunda eğitim büyük ölçüde Rusça dilinde gerçekleştirilmektedir, fakat farklı dillerde de düzenlenip, tercümeler kullanılabilmektedir.

 

BİLİMSEL (ARAŞTIRMA) FAALİYETLER YÖNÜ, SONUÇLARI VE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA ESASLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER


Açık Enstitü-Yüksek Profesyonel Okulu bilimsel çalışma dairesi yönetmeliği

Açık Enstitü-Yüksek Profesyonel Okulu öğrencilerinin bilimsel ve araştırma çalışmaları yönetmeliği

Öğrencilerin, doğal, teknik ve sosyal bilimlerde en iyi bilimsel çalışma için yarışmaya katılım yönetmeliği

 

FARKLI KABUL ŞARTLARI OLAN HER EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINA İLİŞKİN KABUL SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİ

GEÇİŞ, GERİ DÖNÜŞ VE İLİŞİK KESME HAKKINDA BİLGİ

Açık Enstitü- Yüksek Profesyonel Okulu öğrencilerinin ilişik kesme usulü hakkında bilgi

Açık Enstitü-Yüksek Profesyonel Okulu öğrencilerinin geri dönüşü hakkında bilgi

TÜM EĞİTİM ALANLARINDAN VE EĞİTİM ŞEKİLLERİNDEN MEZUN OLMA VE DİPLOMALARIN HAZIR OLMA DURUMU HAKKINDA BİLGİ