Hukuk fakültesi

BİLGİ

Özel Yükseköğretim Kurumu “Açık enstitü-Yüksek Profesyonel Okulu” Hukuk Fakültesi bağımsız olarak 1996 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Bilim temeline ve şanlı adetlerine sahip olan fakültemiz, gerek ülkemizde gerek ise yurtdışında rağbet gören rekabetçi uzmanları, başarılı liderleri hazırlamaktadır.

          Hukuk fakültesi yeni alanları ve uzmanlıkları keşfederek sürekli gelişmektedir. Öğretim sürecini, doktor ve bilimler kandidatları, tecrübeli öğretim üyeleri, iş tecrübesi olan profesyonel hukukçular gerçekleştirmektedir. Öğrencilerin, eğitim alanında devlet ve özel kurumlarda staj yaparak profesyonel alışkanlıkları geliştirmesine dikkat edilmektedir. Staj, gerekli kadro ve bilimsel potansiyeli olan enstitü bölümlerinde organize edilmektedir.

          Öğrencilerimizin Açık Enstitü-Yüksek Profesyonel Okulunda sadece kaliteli eğitim değil aynı zamanda bilimsel faaliyetleri gerçekleşmeleri için uygun koşullar yaratılmıştır. Hukuk öğrencileri, bilimsel konferanslara, yarışmalara, atölye çalışmalarına aktif bir şekilde katılmaktadır. Yasama, yargı ve yürütme organları, çeşitli mülkiyet biçimli kuruluşları temsil eden potansiyel işverenlerin sayısı artmakta bu sayede hukuk mezunları iyi bir işte çalışma imkanı bulmaktadır.

          Gelecekteki meslek seçimi - çok önemli bir adımdır. Sonuçta, sadece prestijli bir meslek ve kaliteli eğitim; yarına güven kazanmasına, başarılı bir kariyer, iyi bir maaş, yüksek sosyal statü ve toplumda otorite sağlanmasına izin verir. Yüksek Eğitim düzeyi, mezunlarımız için pek çok kamu hizmetinde ve farklı türlerdeki işletmelerde ciddi bir kariyer yükselişini garanti etmektedir.

Gelecekteki meslek seçimi - çok önemli bir adımdır. Sonuçta, sadece prestijli bir meslek ve kaliteli eğitim; yarına güven kazanmasına, başarılı bir kariyer, iyi bir maaş, yüksek sosyal statü ve toplumda otorite sağlanmasına izin verir. Yüksek Eğitim düzeyi, mezunlarımız için pek çok kamu hizmetinde ve farklı türlerdeki işletmelerde ciddi bir kariyer yükselişini garanti etmektedir:

 - Kamu Hukuku bölümü;

 - Devlet ve hukuk teorisi ve tarihi bölümü;

 - Medeni hukuku ve muhakemesi bölümü;

 - Çalışma, iş ve finansal hukuku bölümü;

 - Uluslar arası hukuku bölümü

 - Ceza hukuku bölümü .

         Fakülte Dekanı, Yuriy Sergeeviç JARİKOV – doçent, hukuk bilimleri kandidatı.

        Fakültemiz, eğitim, sağlık, işe alma, koçluk, danışmanlık, eğitim, spor, yönetim, sosyal refah, sanayi kuruluşları, proje ve tasarım enstitüleri, BT şirketleri gibi alanlarda çalışması için talep edilen lisans ve lisans üstü mezunları vermektedir.

Eğitim için bize gelin, öğrencilerimizin arasında Sizi görmekten mutluluk duyarız!

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

     Юридическая клиника Открытого института – Высшей профессиональной школы находится по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 16, каб. 110.
Тел.: 8-(495)-120-14-23, далее перейти в тональный режим и набрать добавочные номера: 606 или 10, 12, 11.
Для получения юридической помощи необходимо записаться на приём к юристу-консультанту по тел.: 8-(495)-120-14-23, далее перейти в тональный режим и набрать доб. номер 10.
Прием и консультирование граждан ведется по правовым вопросам в сфере:
    • Гражданского права;
    • Семейного права;
    • Трудового права;
    • Жилищного права;
    • Права социального обеспечения;
    • Наследственного права;
    • Административного права.
    Консультации оказываются бесплатно.
    Юридическая клиника не оказывает помощь по уголовным делам, по делам, находящимся на стадии судебного рассмотрения или обжалования, а также по делам, связанным с осуществлением предпринимательской и/или направленной на извлечение и распределение прибыли деятельности.
Клиникой не оказываются услуги по представительству граждан в судебных и других инстанциях.
Юридической клиникой не оказывается помощь и консультации по выполнению контрольных заданий, курсовых, дипломных работ и т.п.
Оказание правовой помощи осуществляется в ходе личного приема граждан посредством устного консультирования, составления проектов исковых заявлений, жалоб и иных правовых документов.
При себе иметь паспорт и документы, необходимые для разрешения вашего вопроса.
Личный прием граждан осуществляется каждый понедельник и среду с 15-00 до 18-30 часов.

İLKELER

 

Açık Enstitü – Yüksek Profesyonel Okulu öğrenim görenlerin staj ilkeleri

Açık Enstitü – Yüksek Profesyonel Okulu öğrenim görenlerin staj ilkeleri (DOC)

Eğitim alanı Eğitim ve öğretim birliği sorumluları (küratörler)

Тел: 8 (495) 120-14-23