Teknik Fakültesi

 

GİRİŞ

BİLGİ

 

İnsanlık, ileri teknoloji geliştirme ve uygulamaya odaklı altıncı teknolojik düzene girmektedir. Herkes, biyolojik ve nanoteknoloji, genetik mühendisliği ve kuantum membran teknolojisi, fotonik, mikromekanik, yeni enerji gibi kelimeleri duymuştur. Ve tüm bu umut verici alanların kalbinde orijinal teknik temeli olarak, enerji ekipmanı ve elektrik mühendisliği vardır. Teknolojik ve araştırma ekipmanları kullanılabilirliğini sağlayan elektrikli cihazlar ve sistemleri olmadan nanoteknoloji veya genetik mühendisliği ile başa çıkmanın zor olduğunu kabul edin. Ayrıca, elektroteknik ve enerji kendi başına teknolojik devrimin esaslarıdır. Daha önce görülmemiş özelliklere sahip yeni malzemelerin, yanı sıra enerji üretimi, taşınması, depolanması ve iletimindeki farklı yaklaşımlar, hayatımızı kısa vadede ve önemli ölçüde değiştirmemize izin verir. Ve değişim o kadar çarpıcı olacaktır ki sadece günlük hayatımızı ya da insanın oluşturduğu çevre üzerinde değil medeniyet gelişimimizin toplumsal yönleri üzerinde de bir etkiye sahip olacaktır.

Elektroteknik ve elektro enerji metotları ve sistemleri hava gibi etrafımızı sarıyor ve aynı şekilde günlük hayatımızda vazgeçilmez hale geliyor. Ve bunların, yeni nesil uzman elleri ve akılları ile gerçekleşen ileri gelişmesi, teknolojik ilerleme beklentilerinin hayata geçirilmesineye izin verir.

Özel yükseköğretim kurumu “Açık Enstitü – Yüksek Profesyonel Okulu” Teknik Fakültesi 2012 yılından beri faaliyet göstermektedir. Fakülte, 13.03.02 “Enerji mühendisliği ve elektrik mühendisliği” alanında lisans mezunları vermektedir.

Yükseköğretim kurumumuz bünyesinde, modern dijital teknoloji kullanabilen, proje-tasarım, üretim-teknolojik, örgütsel, yönetsel, araştırma ve diğer profesyonel faaliyetleri yapabilen lisans mezunları yetiştirilmektedir. Elektrik mühendisliği alanında mühendislik ve örgütsel görevleri çözmeye yönelik matematiksel modelleme yöntemlerini kullanma becerileri oluşturulmaktadır. Öğretim süreci, bu eğitim alanı için Federal Devlet Eğitim Öğretim Standartları doğrultusunda özellikle, entelektüel, kültürel ve mesleki alanda kendini geliştirme yeteneği, gelecekte kendi mesleğinin, mesleki faaliyet için yüksek motivasyonunun toplumsal önemini anlama becerisi gibi ortak kültürel ve mesleki yeterliklerin oluşumunu hedeflemektedir.

Verimli ve kaliteli öğrenim ortamı, eğitim, inovasyon, üretim ve idari faaliyetler pazarında "Enerji Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği" eğitim alanları mezunlarının rekabet gücünü sağlamak için tasarlanmıştır.

Fakültenin belirlediği amaç, öğrencilerin profesyonel niteliklerini geliştirmenin yanında, görevlerini vicdanen yerine getirmesine katkısı olan kişisel özellikleri geliştirmesidir.

Fakülte, bilim, üretim, eğitim, idari yönetim ve diğer birçok sektörlerde pratik çalışma için lisans mezunları vermektedir.. Fakülte mezunlarının mesleki bilgisi, sanayi kuruluşları, proje-tasarım enstitüleri, IT-şirketleri vs gibi kurumlar tarafından talep edilmektedir.

Fakülte, programlama ve algoritma, Bilgisayar Teknolojisi, Dijital ve mikroişlemci kontrol sistemleri, elektrik sistemleri enerji dönüşümü temelleri, Fiziksel elektronik temelleri, ekonomi ve inovasyon yönetimi temelleri gibi 60'tan fazla konu öğretmektedir.

Öğrenciler, eğitim sırasında bilimsel çalışma yapma, konferanslarda konuşma, bilimsel çalışmalar ve yarışmalara katılma fırsatına sahiptir.

Fakülte mezunları, üretim, araştırma, danışmanlık ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir.

      

           Fakülte dekanı Dmitriy Andreyeviç PONİZOVKİN – teknik bilimleri kandidatı.

Enerji Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği – ЭиЭ

İlkeler ve tüzükler

Eğitim alanı Eğitim ve öğretim birliği sorumluları (küratörler)

Anastasiya İliniçna BASALAYEVA
Тел: 8 (495) 120-14-23